ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

29.25

-0.25 (-0.85%)

ปรับปรุงเมื่อ 23 กันยายน 2565 17:29

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

28,968,720

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

858,088,625

ช่วงราคาระหว่างวัน

29.25 - 29.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

21.50 - 31.00

ราคาเปิด

29.75

วันก่อนหน้า

29.50