ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

24.20

+0.70 (2.98%)

ปรับปรุงเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

41,869,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

1,004,309,120

ช่วงราคาระหว่างวัน

23.60 - 24.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

17.30 - 24.60

ราคาเปิด

23.70

วันก่อนหน้า

23.50