ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

20.20

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ 10 เมษายน 2563 12:29

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

11,031,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

223,234,410

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.00 - 20.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

15.60 - 26.50

ราคาเปิด

20.10

วันก่อนหน้า

20.20