ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

17.90

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ 22 ตุลาคม 2563 16:39

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

18,956,200

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

340,437,220

ช่วงราคาระหว่างวัน

17.80 - 18.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

15.60 - 26.50

ราคาเปิด

17.80

วันก่อนหน้า

17.90