ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

25.25

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ 23 เมษายน 2562 9:38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

-

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

0

ช่วงราคาระหว่างวัน

- - -

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

21.50 - 28.00

ราคาเปิด

-

วันก่อนหน้า

25.25