ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

25.75

-0.25 (-0.96%)

ปรับปรุงเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 16:38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

42,397,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

1,098,402,650

ช่วงราคาระหว่างวัน

25.75 - 26.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

20.60 - 28.00

ราคาเปิด

26.25

วันก่อนหน้า

26.00