ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

25.75

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ 20 มิถุนายน 2562 17:00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

28,123,800

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

725,664,350

ช่วงราคาระหว่างวัน

25.50 - 26.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

21.50 - 28.00

ราคาเปิด

26.00

วันก่อนหน้า

25.75