ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

24.60

-0.40 (-1.60%)

ปรับปรุงเมื่อ 24 ตุลาคม 2561 12:29

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

12,262,000

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

302,090,170

ช่วงราคาระหว่างวัน

24.50 - 24.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

20.60 - 28.00

ราคาเปิด

24.70

วันก่อนหน้า

25.00