ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

BDMS

(สกุลเงิน : THB)

ราคาล่าสุด

23.10

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 17:00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

30,779,600

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

712,291,230

ช่วงราคาระหว่างวัน

23.00 - 23.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

21.50 - 27.25

ราคาเปิด

23.10

วันก่อนหน้า

23.10