ติดต่อเรา

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

IR contact

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

คุณอรรจยา อินทรประสงค์

AVP, Investor Relations

+662 755 1793
คุณจิติมา รัตนธรรม

Asst. Director, Investor Relations

+662 310 3293
คุณชามา วิจิตรเสถียร

Asst. Manager, Investor Relations

+662 310 3185
+662 755 1959