ข้อมูลบริษัท

เครือข่ายโรงพยาบาล

Key Investment Highlight

บริษัทเป็นผู้ประกอบการกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 50 โรงพยาบาล ประกอบด้วยเตียงมากกว่า 8,400 เตียง

บริษัทมีความพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมากประสบการณ์ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- 11,000+ แพทย์
- 8,000+ พยาบาล

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับโลก ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมงานที่มีประสบการณ์


เครือข่ายโรงพยาบาลของเรา (ณ กุมภาพันธ์ 2566)
โรงพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาล
จำนวนเตียง*

*Structured beds

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยเน้นการป้องกันผ่านการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อการมีอายุที่ยืนยาว อย่างมีคุณภาพ


บริษัทลงทุนในบริษัทยา ทั้งโรงงานผลิต และร้านขายยา เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร