ข้อมูลบริษัท

เครือข่ายโรงพยาบาล

Key Investment Highlight

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนของโลก ในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมี 49 โรงพยาบาล ประมาณ 8,500 เตียง

บริษัทมีความพร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมากประสบการณ์ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- 12,000+ แพทย์
- 9,000+ พยาบาล

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับโลก ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมงานที่มีประสบการณ์


เครือข่ายโรงพยาบาลของเรา (ณ สิงหาคม 2563)
โรงพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาล
จำนวนเตียง*

*Structured beds

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยเน้นการป้องกันผ่านการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อการมีอายุที่ยืนยาว อย่างมีคุณภาพ


บริษัทลงทุนในบริษัทยา ทั้งโรงงานผลิต และร้านขายยา เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร