ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินกิจกรรม

ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
09 มี.ค. 2565 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 มี.ค. 2565
    วันที่ประชุม 12 เม.ย. 2565 13:30
    วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
09 มี.ค. 2565 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 มี.ค. 2565
    วันจ่ายปันผล 29 เม.ย. 2565 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.20
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
    หมายเหตุ  
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
12 ต.ค. 2564 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 14 ต.ค. 2564
    วันจ่ายปันผล 29 ต.ค. 2564 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  
10 มี.ค. 2564 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 11 มี.ค. 2564
    วันที่ประชุม 09 เม.ย. 2564 13:30
    วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10 มี.ค. 2564 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 11 มี.ค. 2564
    วันจ่ายปันผล 23 เม.ย. 2564 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.55
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
    หมายเหตุ  
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
10 มิ.ย. 2563 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 11 มิ.ย. 2563
    วันที่ประชุม 02 ก.ค. 2563 13:30
    วาระการประชุม การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
11 มี.ค. 2563 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 12 มี.ค. 2563
    วันจ่ายปันผล 24 เม.ย. 2563 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.30
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
11 ก.ย. 2562 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 12 ก.ย. 2562
    วันจ่ายปันผล 27 ก.ย. 2562 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  
14 มี.ค. 2562 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2562
    วันที่ประชุม 12 เม.ย. 2562 13:30
    วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
14 มี.ค. 2562 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2562
    วันจ่ายปันผล 26 เม.ย. 2562 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.19
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
    หมายเหตุ  
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
12 ก.ย. 2561 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 13 ก.ย. 2561
    วันจ่ายปันผล 28 ก.ย. 2561 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.13
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  
14 มี.ค. 2561 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2561
    วันที่ประชุม 11 เม.ย. 2561 13:30
    วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
14 มี.ค. 2561 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2561
    วันจ่ายปันผล 26 เม.ย. 2561 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.23
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  
กิจกรรมเร็วๆ นี้
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
22 กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2565 และปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
02 มีนาคม 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2565 และปี 2565
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
10 มีนาคม 2566 Annual 19th CITIC CLSA ASEAN Forum 2023
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
11 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
พฤษภาคม 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2566
รูปแบบ: WebEx
11 สิงหาคม 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สิงหาคม 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2566
รูปแบบ: WebEx
13 พฤศจิกายน 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
พฤศจิกายน 2566 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2566
รูปแบบ: WebEx
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
23 มกราคม 2566 Krungsri Healthcare Day
สถานที่: โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
17 มกราคม 2566 J.P. Morgan Thailand Conference 2023
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
12 มกราคม 2566 DBS Vickers Pulse of Asia Conference 2023
รูปแบบ: WebEx
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2565
รูปแบบ: WebEx
09 กันยายน 2565 Nomura Thailand Corporate Day 2022
รูปแบบ: WebEx
08 กันยายน 2565 Jefferies Asia Forum 2022
รูปแบบ: Zoom
07 กันยายน 2565 SCBS Non Deal Roadshow 2022
รูปแบบ: MS Team
30 สิงหาคม 2565 Thanachart Foreign Spending & Falling Commodities Forum
รูปแบบ: Zoom
24 สิงหาคม 2565 Thailand Focus 2022
Location: Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thailand
18 สิงหาคม 2565 KKP 2022 ASEAN Conference
Location: Singapore
16 สิงหาคม 2565 Analyst Meeting 2Q22 & 6M22
รูปแบบ: WebEx
18 กรกฎาคม 2565 CLSA The Healthcare Day
รูปแบบ: Zoom
01 กรกฎาคม 2565 BLS Thailand Corporate Day
รูปแบบ: MS Team
15 มิถุนายน 2565 Credit Suisse Asia Healthcare Corporate Day 2022
รูปแบบ: Zoom
10 มิถุนายน 2565 UBS OneASEAN Conference
รูปแบบ: Zoom
06 มิถุนายน 2565 Nomura Investment Forum Asia 2022
รูปแบบ: WebEx
12 พฤษภาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2565
รูปแบบ: WebEx
28 เมษายน 2565 UBS Asia Healthcare Virtual Conference 2022
รูปแบบ: Zoom
01 เมษายน 2565 KKP 2022 Thailand Investment Conference
รูปแบบ: Zoom
31 มีนาคม 2565 Kasikorn Securities C-Series
รูปแบบ: Microsoft Teams
23 มีนาคม 2565 25th Credit Suisse Asian Investment Conference
รูปแบบ: Zoom
22 มีนาคม 2565 Morgan Stanley Virtual Hong Kong Summit
รูปแบบ: Zoom
08 มีนาคม 2565 18th Annual CITIC CLSA Asean Forum 2022
รูปแบบ: Zoom
07 มีนาคม 2565 Macquarie Non Deal Roadshow 2022
รูปแบบ: Zoom
03 มีนาคม 2565 Nomura ASEAN Virtual Conference 2022
รูปแบบ: Virtual
02 มีนาคม 2565 SET & CGS-CIMB Thailand Corporate Day
รูปแบบ: Virtual
01 มีนาคม 2565 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2564 และปี 2564
รูปแบบ: WebEx
27 มกราคม 2565 Maybank Thailand Corporate Day 2022
รูปแบบ: Zoom
24 มกราคม 2565 J.P. Morgan’s Thailand Conference 2022
รูปแบบ: Zoom
21 มกราคม 2565 UBS ASEAN Healthcare Day 2022
รูปแบบ: Zoom
18 มกราคม 2565 Citi Thailand C-Suite Corporate Day 2022
รูปแบบ: Zoom
06 มกราคม 2565 DBS Pulse of Asia Conference 2022
รูปแบบ: WebEx
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
01 ธันวาคม 2564 JP Morgan Asia ESG Corporate Forum
รูปแบบ: Virtual
17 พฤศจิกายน 2564 Morgan Stanley's Twentieth Annual Asia Pacific Summit
รูปแบบ: Zoom
16 พฤศจิกายน 2564 Daiwa Investment Conference Hong Kong 2021
รูปแบบ: Zoom
16 พฤศจิกายน 2564 Goldman Sachs Asia Pacific Healthcare Forum 2021
รูปแบบ: Zoom
15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รูปแบบ: WebEx
10 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
08 กันยายน 2564 Jefferies Asia Forum
รูปแบบ: Virtual
27 สิงหาคม 2564 Thailand Focus
รูปแบบ: WebEx
20 สิงหาคม 2564 SCBS Virtual Thai Corporate Day in 2021
รูปแบบ: Zoom
13 สิงหาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2564
รูปแบบ: WebEx
10 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
29 มิถุนายน 2564 Morgan Stanley Virtual Flagship ASEAN Conference
รูปแบบ: Zoom
21 มิถุนายน 2564 Kiatnakin Phatra Healthcare Day
รูปแบบ: WedEx
18 มิถุนายน 2564 UBS OneASEAN Virtual Conference
รูปแบบ: Zoom
08 มิถุนายน 2564 Daiwa Investment Conference US
รูปแบบ: Zoom
07 มิถุนายน 2564 DBS Conference Call Non Deal Roadshow
รูปแบบ: WebEx
17 พฤษภาคม 2564 Tisco Conference Call
รูปแบบ: Zoom
13 พฤษภาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2564
รูปแบบ: WebEx
10 พฤษภาคม 2564 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
29 เมษายน 2564 UBS Virtual Healthcare Summit 2021
รูปแบบ: Zoom
22 เมษายน 2564 UOB Virtual Conference
รูปแบบ: Microsoft Team
31 มีนาคม 2564 24th Credit Suisse Asian Investment Conference
รูปแบบ: Zoom
25 มีนาคม 2564 Krungsri Healthcare Day
รูปแบบ: Zoom
09 มีนาคม 2564 CITIC-CLSA ASEAN Access Month: Connecting ASEAN
รูปแบบ: Zoom
03 มีนาคม 2564 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2563 และปี 2563
รูปแบบ: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
24 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2563 และปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
04 กุมภาพันธ์ 2564 Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day
รูปแบบ: Zoom
03 กุมภาพันธ์ 2564 Finansia Investment Conference 2021
รูปแบบ: Zoom
26 มกราคม 2564 JPM Thailand Conference 2021
รูปแบบ: Zoom
19 มกราคม 2564 Citi Thailand C-Suite Corporate Day 2021
รูปแบบ: Zoom
08 มกราคม 2564 Bualuang Securities Thai Corporate Day 2021
รูปแบบ: Microsoft Team
07 มกราคม 2564 12th Credit Suisse ASEAN Conference
รูปแบบ: Zoom
06 มกราคม 2564 Kasikorn Securities conference call with local fund
รูปแบบ: Microsoft Team
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
03 ธันวาคม 2563 UOB Conference with Local Fund
สถานที่: Microsoft Team
30 พฤศจิกายน 2563 Nomura Investment Forum 2020
สถานที่: WebEx
17 พฤศจิกายน 2563 Goldman Sachs Asia Pacific Healthcare Conference 2020
สถานที่: Virtual meeting
16 พฤศจิกายน 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สถานที่: WebEx
11 พฤศจิกายน 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
01 ตุลาคม 2563 BLS Hospitality Day
สถานที่: Microsoft team
24 กันยายน 2563 UBS OneASEAN Conference
สถานที่: Zoom
24 กันยายน 2563 Morgan Stanley Virtual Asia Pacific Conference
สถานที่: Zoom
14 กันยายน 2563 Jefferies Asia Forum
สถานที่: Zoom
27 สิงหาคม 2563 SET Thailand Focus 2020
สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 สิงหาคม 2563 Macquarie ASEAN Virtual Conference
สถานที่: WebEx
18 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สถานที่: WebEx
13 สิงหาคม 2563 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
30 กรกฎาคม 2563 DBS Thai Tourism Industry Conference
สถานที่: WebEx
29 มิถุนายน 2563 Morgan Stanley Virtual ASEAN Best Conference
Location: Zoom
11 มิถุนายน 2563 Tisco Exclusive Talk Conference
สถานที่: Zoom
04 มิถุนายน 2563 Daiwa Virtual Conference
สถานที่: Conference call
19 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (Virtual Meeting โดย WebEx)
สถานที่: WebEx
13 พฤษภาคม 2563 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
15 เมษายน 2563 Phatra Virtual
สถานที่: WebEx
11 มีนาคม 2563 Credit Suisse ASEAN Virtual Corporate Day
สถานที่:บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2562 และปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2562 และปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 Citi - Thailand C-Suite Corporate Day 2020
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
14 มกราคม 2563 Finansia Investment Conference 2020
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
05 ธันวาคม 2562 Nomura Investment Forum 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท, ประเทศญี่ปุ่น
18 พฤศจิกายน 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
12 พฤศจิกายน 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
31 ตุลาคม 2562 2nd Thailand - China Capital Market Forum
สถานที่: Shenzhen Stock Exchange, ประเทศจีน
09 ตุลาคม 2562 CGS-CIMB Healthcare Day
สถานที่: โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ
17 กันยายน 2562 UBS OneASEAN Conference 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
10 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส กรุงเทพ
03 กันยายน 2562 Morgan Stanley Asia Pacific Corporate Day
สถานที่: Morgan Stanley Office, ประเทศอังกฤษ
29 สิงหาคม 2562 Thailand Focus 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
23 สิงหาคม 2562 dbTisco Thailand Hotel & Healthcare Sector Corporate Day
สถานที่: อาคารทิสโก้
15 สิงหาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
13 สิงหาคม 2562 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม 2562 Citi - Thailand C-Suite Top Picks Corporate Day 2019
สถานที่: โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
30 พฤษภาคม 2562 Bualuang Securities Healthcare Day 2019
สถานที่: Bualuang Investment Station อาคารซิลลิคเฮาส์
21 พฤษภาคม 2562 10th Annual dbAccess Asia Conference 2019
สถานที่: Marina Bay Sand ประเทศสิงคโปร์
15 พฤษภาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
13 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
03 เมษายน 2562 Phatra Thailand Investment Conference 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
14 มีนาคม 2562 CLSA Asean Forum 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
12 มีนาคม 2562 CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019
สถานที่: โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
06 มีนาคม 2562 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
28 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2561 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
24 มกราคม 2562 JP Morgan Thailand Conference 2019
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
21 มกราคม 2562 Finansia Investment Conference 2019
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
10 มกราคม 2562 KTZmico Corporate Day
สถานที่: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
06 ธันวาคม 2561 Nomura Investment Forum 2018
Location: Hotel Chinzanso Tokyo, Japan
05 ธันวาคม 2561 Nomura Investment Forum 2018
Location: Hotel Chinzanso Tokyo, Japan
19 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
14 พฤศจิกายน 2561 วันสุดท้ายของการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
30 สิงหาคม 2561 Thailand Focus 2018
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
24 สิงหาคม 2561 dbTisco Thailand Hotel & Healthcare Corporate Day
สถานที่: อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
20 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
14 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2561
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
05 มิถุนายน 2561 2018 CalGEMs Conference in USA by ML and Phatra
สถานที่: Terranea Resort, USA
24 พฤษภาคม 2561 Citi-Krungsri Securities C-Suite Thailand Top-Pick Corporate Day
สถานที่: โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ
17 พฤษภาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
15 พฤษภาคม 2561 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
07 มีนาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2560 และปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
06 มีนาคม 2561 CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2018
สถานที่: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
05 มีนาคม 2561 CLSA Pre-Asean Forum Tour
สถานที่: BDMS Wellness Clinic
28 กุมภาพันธ์ 2561 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
05 กุมภาพันธ์ 2561 NDR with Morgan Stanley and Bualuang Securities
Location: สิงคโปร์
25 มกราคม 2561 J.P. Morgan's Thailand Conference
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
22 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
10 พฤศจิกายน 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
05 ตุลาคม 2560 BLS Healthcare Day
สถานที่: Bualuang Investment Station อาคาร Zuellig House
02 ตุลาคม 2560 NDR in USA with CIMB
สถานที่: ประเทศสหรัฐอเมริกา
31 สิงหาคม 2560 Thailand Focus 2016
สถานที่: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
23 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
11 สิงหาคม 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
18 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
15 พฤษภาคม 2560 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
09 มีนาคม 2560 CLSA ASEAN Forum 2017
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
08 มีนาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
28 กุมภาพันธ์ 2560 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
10 กุมภาพันธ์ 2560 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
08 กุมภาพันธ์ 2560 TISCO Wealth Investment Forum
สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์
12 มกราคม 2560 Bualuang Securities Thai Corporate Day
Location: โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
21 พฤศจิกายน 2559 Non Deal Roadshow with Deutsche Bank in Singapore
Location: สิงคโปร์
18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2559 และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
14 พฤศจิกายน 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
01 กันยายน 2559 Thailand Focus 2016
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
24 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2559 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
15 สิงหาคม 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
03 มิถุนายน 2559 UBS the 4th Annual LVMC Conference 2016
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
18 พฤษภาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
16 มีนาคม 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
11 มีนาคม 2559 CLSA Asean Forum 2016
Location: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
03 มีนาคม 2559 Daiwa Investment Conference Tokyo 2016
สถานที่: โตเกียว
01 มีนาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2558 และปี2558
09 กุมภาพันธ์ 2559 BLS Healthcare Day
Location: อาคารซิลลิค เฮ้าส์ กรุงเทพ
01 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Location: อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพ
28 มกราคม 2559 J.P. Morgan's Thailand CEO-CFO Conference
สถานที่: โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ
22 มกราคม 2559 Corporate Day with Executive by Phatra
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ รายละเอียด เพิ่มปฏิทิน
02 ธันวาคม 2558 Thailand Focus 2015 Conference
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
30 พฤศจิกายน 2558 The Naked Talk: Thailand Hospitality 2016 by Kasikorn Securities
สถานที่: อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
12 ตุลาคม 2558 Non Deal Roadshow by Phatra and Bank of America Merrill Lynch
สถานที่: สหรัฐอเมริกา
18 กันยายน 2558 IAA 2015 Investment Analysts Conference
สถานที่: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2558 SET & Credit Suisse Thai & ASEAN Conference
สถานที่: ลอนดอน
18 พฤษภาคม 2558 6th Annual dbAccess Asia Conference 2015
สถานที่: สิงคโปร์
21 เมษายน 2558 RHB Signature Conference on Infrastructure
สถานที่: ภูเก็ต
05 กุมภาพันธ์ 2558 J.P. Morgan ASEAN Corporate Access Thailand Conference
สถานที่: โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ