โครงสร้างการจัดการ

ผู้บริหาร

bg-board-detail
IR contact

นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท

ประธานฝ่ายแพทย์

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาภูมิแพ้ และหอบหืด ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม

-

ประสบการณ์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืดกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

กลับ