รายงานและเอกสารนำเสนอ

ข่าว BDMS

การขายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2)
TQM แถลงข่าวโครงการ ดูแลสุขภาพครอบครัวคนไทย 'อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์ (BDMS)'
ปรากฏการณ์ใหม่ตลาดประกันสุขภาพ 3 องค์กรธุรกิจชั้นนาจับคู่พันธมิตร เปิดตัว "อุ่นใจรักษ์ ดีไลท์ (BDMS)"
Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok
บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เปิดให้บริการ 'คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก' (Fertility Clinic) แห่งใหม่
วิลล่า มาร์เก็ท เปิดสาขาใหม่ 'วิลล่า เฮลธี่ สโตร์' แห่งแรกที่ BDMS Wellness Clinic ตอบโจทย์คนรักสุขภาพตามแนวความคิด 'สุขภาพเชิงป้องกัน'
BDMS Wellness Clinic จับมือพัฒนารีสอร์ตเวลเนสระดับสากลกับ Mövenpick Hotels & Resorts ณ ถนนวิทยุ ใจกลางกรุงเทพมหานคร