การนำเสนอข้อมูล

เอกสารนำเสนอเเละภาพวีดีโอ

BDMS Investors Presentation - Jefferies Asia Forum 2022

วันที่ : 08 กันยายน 2565

เอกสาร
วันที่
PDF
เว็บแคสต์
Analyst Presentation 2Q2022 Results
16 สิงหาคม 2565
Analyst Presentation 1Q2022 Results
12 พฤษภาคม 2565
Analyst Presentation 4Q2021 Results
01 มีนาคม 2565
Analyst Presentation 3Q2021 Results
15 พฤศจิกายน 2564
Analyst Presentation 2Q2021 Results
13 สิงหาคม 2564
Analyst Presentation 1Q2021 Results
13 พฤษภาคม 2564
Analyst Presentation 4Q2020 Results
03 มีนาคม 2564
Analyst Presentation 3Q2020 Results
16 พฤศจิกายน 2563
Analyst Presentation 2Q2020 Results
18 สิงหาคม 2563
Analyst Presentation 1Q2020 Results
19 พฤษภาคม 2563
Analyst Presentation 4Q2019 Results
27 กุมภาพันธ์ 2563
Analyst Presentation 3Q2019 Results
18 พฤศจิกายน 2562
Analyst Presentation 2Q2019 Results
15 สิงหาคม 2562
Analyst Presentation 1Q2019 Results
15 พฤษภาคม 2562
Analyst Presentation 4Q2018 Results
01 มีนาคม 2562
Analyst Presentation 3Q2018 Results
19 พฤศจิกายน 2561
Analyst Presentation 2Q2018 Results
20 สิงหาคม 2561
Analyst Presentation 1Q2018 Results
18 พฤษภาคม 2561
Analyst Presentation 4Q2017 Results
07 มีนาคม 2561
Analyst Presentation 3Q2017 Results
22 พฤศจิกายน 2560
Analyst Presentation 2Q2017 Results
23 สิงหาคม 2560
Analyst Presentation 1Q2017 Results
18 พฤษภาคม 2560
Analyst Presentation 4Q2016 Results
08 มีนาคม 2560
Analyst Presentation 3Q2016 Results
18 พฤศจิกายน 2559
Analyst Presentation BDMS Wellness Clinic
29 กันยายน 2559
Analyst Presentation 2Q2016 Results
24 สิงหาคม 2559
Analyst Presentation 1Q2016 Results
18 พฤษภาคม 2559
Analyst Presentation 4Q2015 Results
01 มีนาคม 2559
Analyst Presentation 3Q2015 and 9M2015 Results
27 พฤศจิกายน 2558
Analyst Presentation 2Q2015 and 6M2015 Results
14 สิงหาคม 2558
Analyst Presentation 1Q2015 Results
22 พฤษภาคม 2558
Analyst Presentation 4Q2014 Results
03 มีนาคม 2558
Analyst Presentation 3Q2014 and 9M2014 Results
21 พฤศจิกายน 2557
Analyst Presentation 2Q2014 and 6M2014 Results
20 สิงหาคม 2557
Analyst Presentation 1Q2014 Results
29 พฤษภาคม 2557
Analyst Presentation 4Q2013 Results
05 มีนาคม 2557
Analyst Presentation 3Q2013 and 9M2013 Results
19 พฤศจิกายน 2556
Analyst Presentation 2Q2013 and 6M2013 Results
15 สิงหาคม 2556
Analyst Presentation 1Q2013 Results
16 พฤษภาคม 2556
Analyst Presentation 4Q2012 Results
07 มีนาคม 2556
Analyst Presentation 3Q2012 Results
16 พฤศจิกายน 2555
Analyst Presentation 2Q2012 Results
22 สิงหาคม 2555
Analyst Presentation 1Q2012 Results
21 พฤษภาคม 2555
Analyst Presentation 4Q2011 Results
08 มีนาคม 2555
Analyst Presentation 3Q2011 Results
24 พฤศจิกายน 2554
Analyst Presentation 2Q2011 Results
24 สิงหาคม 2554
Analyst Presentation 1Q2011 Results
23 พฤษภาคม 2554
Analyst Presentation 4Q2010 Results
08 มีนาคม 2554
Analyst Presentation Merger Between BDMS and Health Network
15 ธันวาคม 2553
Analyst Presentation 3Q2010 Results
25 พฤศจิกายน 2553
Analyst Presentation 2Q2010 Results
31 สิงหาคม 2553
Analyst Presentation 1Q2010 Results
24 มิถุนายน 2553
Analyst Presentation 4Q2009 Results
05 มีนาคม 2553
Analyst Presentation 3Q2009 Results
20 พฤศจิกายน 2552
Analyst Presentation 2Q2009 Results
24 สิงหาคม 2552
Analyst Presentation 1Q2009 Results
28 พฤษภาคม 2552
เอกสาร
วันที่
PDF
BDMS Investors Presentation - Jefferies Asia Forum 2022
08 กันยายน 2565
BDMS Investors Presentation - Thailand Focus 2022
24 สิงหาคม 2565
BDMS Investors Presentation - CLSA Thailand Healthcare Access Day 2022
18 กรกฎาคม 2565
BDMS Investors Presentation - UBS Asia Healthcare Virtual Conference 2022
28 เมษายน 2565
BDMS Investors Presentation -25th Credit Suisse Asian Investment Conference
23 มีนาคม 2565
BDMS Investors Presentation - J.P. Morgan's Thailand Conference 2022
24 มกราคม 2565
BDMS Investors Presentation - JPMorgan Virtual ESG Forum
02 ธันวาคม 2564
BDMS Investors Presentation
24 พฤศจิกายน 2564
BDMS Investors Presentation - Thailand Focus
27 สิงหาคม 2564
BDMS Investors Presentation - Goldman Sachs & SCBS Virtual Thailand Corporate Day
20 สิงหาคม 2564
BDMS Investors Presentation - Kiatnakin Phatra Healthcare Day
21 มิถุนายน 2564
BDMS Investors Presentation - UBS OneASEAN Virtual Conference
18 มิถุนายน 2564
BDMS Investors Presentation - DBS Thailand Healthcare Conference
07 มิถุนายน 2564
BDMS Investors Presentation - UBS Virtual Healthcare Summit
29 เมษายน 2564
BDMS Investors Presentation - 24th Credit Suisse Asian Investment Conference
31 มีนาคม 2564
BDMS Investors Presentation - CITIC-CLSA ASEAN Access Month: Connecting ASEAN
09 มีนาคม 2564
BDMS Investors Presentation - BLS Thai Corporate Day 2021
08 มกราคม 2564
BDMS Investors Presentation - 12th Credit Suisse ASEAN Conference
07 มกราคม 2564
BDMS Investors Presentation - KS C-Series Healthcare Day
06 มกราคม 2564
BDMS Investors Presentation - GS Asia Pacific Healthcare Conference 2020
17 พฤศจิกายน 2563
BDMS Investors Presentation - Morgan Stanley Virtual Asia Pacific Conference
24 กันยายน 2563
BDMS Investors Presentation - UBS OneASEAN Virtual Conference
24 กันยายน 2563
BDMS Investors Presentation - Thailand Focus 2020
27 สิงหาคม 2563
BDMS Investors Presentation - Credit Suisse ASEAN Virtual Corporate Days
11 มีนาคม 2563
BDMS Investors Presentation - Citi-Thailand C-Suite Corporate Day
17 มกราคม 2563
BDMS Investors Presentation - Finansia Investment Conference 2020
14 มกราคม 2563
BDMS Investors Presentation
16 ธันวาคม 2562
BDMS Investors Presentation - Nomura Investment Forum 2019
05 ธันวาคม 2562
BDMS Investors Presentation
11 กรกฎาคม 2562
BDMS Investors Presentation - Thailand Investment Conference 2019
03 เมษายน 2562
BDMS Investors Presentation - CLSA ASEAN Forum 2019
14 มีนาคม 2562
BDMS Investors Presentation - CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019
12 มีนาคม 2562
BDMS Investors Presentation - JP Morgan Thailand Conference 2019
24 มกราคม 2562
BDMS Investors Presentation - Finansia Investment Conference 2019
21 มกราคม 2562
BDMS Investors Presentation - KTZmico Coporate Day
10 มกราคม 2562
BDMS Investors Presentation
08 มกราคม 2562
BDMS Investors Presentation
18 ธันวาคม 2561
BDMS Investors Presentation
21 พฤศจิกายน 2561
BDMS Investors Presentation
04 ตุลาคม 2561
BDMS Investors Presentation
04 กันยายน 2561
BDMS Investors Presentation
27 สิงหาคม 2561
BDMS Investors Presentation
04 กรกฎาคม 2561
BDMS Investors Presentation
04 มิถุนายน 2561
BDMS Investors Presentation
04 พฤษภาคม 2561
BDMS Investors Presentation
17 เมษายน 2561
BDMS Investors Presentation
07 มีนาคม 2561
BDMS Investors Presentation
09 มกราคม 2561
BDMS Investors Presentation
08 ธันวาคม 2560
BDMS Investors Presentation
23 พฤศจิกายน 2560
BDMS Investors Presentation
10 ตุลาคม 2560
BDMS Investors Presentation
11 กันยายน 2560
BDMS Investors Presentation
23 สิงหาคม 2560
BDMS Investors Presentation
13 กรกฎาคม 2560
BDMS Investors Presentation
12 มิถุนายน 2560
BDMS Investors Presentation
14 มีนาคม 2560
BDMS Investors Presentation
02 กุมภาพันธ์ 2560
BDMS Investors Presentation
16 มกราคม 2560
BDMS Investors Presentation
06 ธันวาคม 2559
BDMS Investors Presentation
23 พฤศจิกายน 2559
BDMS Investors Presentation
17 ตุลาคม 2559
BDMS Investors Presentation
13 กันยายน 2559
BDMS Investors Presentation
31 สิงหาคม 2559
BDMS Investors Presentation
11 กรกฎาคม 2559
BDMS Investors Presentation
08 มิถุนายน 2559
BDMS Investors Presentation
23 พฤษภาคม 2559
BDMS Investors Presentation
04 เมษายน 2559
BDMS Investors Presentation
08 มีนาคม 2559
BDMS Investors Presentation
01 กุมภาพันธ์ 2559
BDMS Investors Presentation
11 มกราคม 2559
BDMS Investors Presentation
01 ธันวาคม 2558
BDMS Investors Presentation
25 พฤศจิกายน 2558
BDMS Investors Presentation
09 ตุลาคม 2558
BDMS Investors Presentation
04 กันยายน 2558
BDMS Investors Presentation
28 สิงหาคม 2558
BDMS Investors Presentation
06 กรกฎาคม 2558
The Acquisition of Muangraj Hospital
30 มิถุนายน 2558
BDMS Investors Presentation
17 มิถุนายน 2558
BDMS Investors Presentation
22 พฤษภาคม 2558
BDMS Investors Presentation
09 เมษายน 2558
BDMS Investors Presentation
17 มีนาคม 2558
BDMS Investors Presentation
17 กุมภาพันธ์ 2558
BDMS Investors Presentation
21 มกราคม 2558
BDMS Investors Presentation
26 พฤศจิกายน 2557
BDMS Investors Presentation
19 กันยายน 2557
The Acquisition of Phuket International Hospital
27 สิงหาคม 2557
BDMS Investors Presentation
02 สิงหาคม 2557
BDMS Investors Presentation
02 กรกฎาคม 2557
BDMS Investors Presentation
02 มิถุนายน 2557
BDMS Investors Presentation
02 พฤษภาคม 2557
BDMS Investors Presentation
30 เมษายน 2557